FLC Garden City- Cập nhật căn hộ ngày 7/3/2016

                                                      Bảng cập nhật căn hộ ngày 7/3/2016

                                                                Hotline: 094.191.6330

check căn

 

Liên hệ trưởng phòng kinh doanh
Mr: Phạm Văn Duy
Sđt: 094.191.6330

Add Comment