NGHỊ ĐỊNH 100 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI

NGHỊ ĐỊNH 100 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo  điều Chương IV nghị định 100 về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội hà nội. Người mua,thuê mua nhà ở  xã hội không được phép thuế chấp, trừ trường hợp thuế chấp với ngân hàng để vay vốn mua nhà ở xã hội (chính can nhà đó).Và không được chuyển nhượng trước 5 năm, dưới mọi hình thức.kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư(bên bán), bên cho thuê mua; chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

HOTLINE TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 24/7

0966 807 969 | | ‭0977 086 619‬ 

(Bấm để gọi)

Kể từ thời điểm người thuê, mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

ĐIỀU 5 CHƯƠNG IV NGHỊ ĐỊNH 100 VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

5: Trong thời gian chưa đủ  5 năm, kể từ thời điểm bên mua trả hết tiền mua bán, thuê mua nhà ở xã hội. Nếu bên mua có nhu cầu bán lại thì được  phép bán cho 3 đối tượng:
Đối tượng 1: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ ngĩa việt nam(trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư) .
Đối tượng 2: Chủ đầu nhà ở xã hội
Đối tượng 3: Bán lại cho các đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội  theo quy định số 49 của  luật nhà ở xã hội, với giá tối đa bằng giá với các dự án nhà ở xã hội ở  cùng địa điểm trên địa bàn có dự án nhà ở xã hội. Tại thời điểm bán người mua không phải  Đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0966 807 969