Bảng giá chi tiết tòa HH3 chung cư FLC Garden City

1. BẢNG GIÁ [embeddoc url=”http://nhadepthudo.com/wp-content/uploads/2016/04/Bang-gia-cac-can-chua-ban-du-an-FLC-HH3-ap-dung-ngay-07.06.2016.pdf” download=”all” text=”Tải xuống Bảng giá”] 2. GIỚI THIỆU DỰ ÁN FLC GARDEN CITY   TỔNG QUAN DỰ ÁN: 1. Tên dự án: FLC Garden City. 2. Chủ đầu tư: FLC Group 3. Quy mô khu đô thị: 53.440m2 gồm 5 tòa… Read More