Chàng rể thông minh

– Sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì thì phải làm theo nghe con! – Vâng! Con nhớ rồi! Ðến nơi, thấy bố vợ đang ngồi bắt chéo chân uống trà, anh ta liền đến kéo ghế, ngồi bắt chéo chân bên cạnh,… Read More