Sẽ còn tiếp tục đìu hiu

[sam id=”1″ codes=”true”] Khung giá đất tăng, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tăng lên; ít sản phẩm mới ra đời…, thị trường chưa thể khỏi cơn suy thoái Nhadepthudo.com Theo NLD